lauantaina, kesäkuuta 10, 2006

360 asteen palautteet ovat kehittymässä organisaatiokohtaisiksi ohjaus ja vaikuttamisvälineiksi

Johtamispalautteiden käyttö on lähtenyt liikkeelle yleisistä menetelmistä, jotka tarkoitettu kaikille johtamis- ja esimiestyötä tekeville henkilöille toimialasta, organisaatiosta, toiminnosta tai organisaatiotasosta riippumatta. Yleisten johtamispalautteiden lähtökohtana on ollut mahdollisimman kattava ja monipuolinen johtamiskäyttäytymisen kuvaus. Viime vuosina organisaatiokohtaisesti räätälöidyt palautemenetelmät ovat yleistyneet voimakkaasti. Organisaatiokohtaisissa sovelluksissa on voitu painottaa juuri kyseisen organisaation kannalta tärkeitä johtamiskäytännön piirteitä.

Seuraava kehitysaskel 360 asteen palautteiden käytössä on todennäköisesti niiden muuttuminen arviointi- ja kehittämistarpeiden tunnistamismenetelmistä yhä enemmän tulevaisuuteen suuntautuviksi ohjaus- ja vaikuttamisvälineiksi. Arvioitavia asioita valittaessa tullaan tällöin entistä enemmän painottamaan tulevaisuudessa tärkeitä toimintatapoja. Tilanteiden muuttuessa myös johtamisen ja yhteistyön menestystekijät muuttuvat, joten 360 asteen palautteissa arvioitavat asiat tulevat jatkossa muuttumaan aikaisempaa useammin. Tällöin joudutaan ainakin jossain määrin tinkimään vertailuista aikaisempiin arviointeihin, mutta samalla pystytään entistä selkeämmin ohjaamaan organisaation johtamis- ja yhteistyökäytäntöjä haluttuun suuntaan.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.