torstaina, huhtikuuta 12, 2007

Henkilökohtaisesti räätälöity 360 asteen palaute ottaa huomioon tilanteiden erot, kohdistuu tärkeisiin asioihin ja suuntaa tulevaisuuteen

Henkilökohtaisesti räätälöity 360 asteen palaute antaa mahdollisuuden painottaa arvioinnissa toimintatapoja, jotka ovat palautetta saavan henkilön tilanteessa onnistumisen kannalta erityisen tärkeitä. Arvioitavien asioiden valinnassa voidaan ottaa huomioon sekä nykytilanteen vaatimukset että tulevaisuuden haasteet ja niihin vastaaminen. Mikäli organisaatiossa halutaan kehittää joitakin yhteistä johtamiskäytäntöjä, voidaan henkilökohtaisesti räätälöityihin 360 asteen palautteisiin ottaa mukaan kaikille yhteisiä osuuksia.

Henkilökohtaisesti räätälöity 360 asteen palaute tehdään yksittäisen henkilön kehittämisen tarpeisiin. Kysymyssarja on tällöin ainutkertainen ja siinä on mukana vain kysymyksiä, jotka koskevat henkilön tehtävässä ja tilanteessa tärkeitä toimintatapoja. Vertailut yleisiin vertailuaineistoihin, organisaation keskiarvoihin tai henkilön aikaisemmin saamiin palautteisiin eivät tällöin ole entiseen tapaan mahdollisia. Tilalle saadaan vaikuttavuuden parantuminen keskittymällä tulevaisuudessa tärkeiden toimintatapojen tarkasteluun ja arviointiin.

Räätälöinnin ansiosta 360 asteen palautteista tulee entistä selkeämmin kehittämismenetelmiä, joihin palautetta saavat henkilöt sitoutuvat ja joiden avulla vaikutetaan rakentavalla tavalla johtamis- ja yhteistyökäytäntöjen kehittymiseen. Kehittäminen käynnistyy jo kysymyssarjaa tehtäessä. Ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan henkilön tilannetta ja täsmennetään siihen liittyvät johtamisen tai yhteistyön henkilökohtaiset menestystekijät. Henkilökohtaisten menestystekijöiden tunnistaminen on jo sellaisenaan vahva kehittämistoimenpide. Tärkeiden toimintatapojen tiedostaminen ja konkretisointi johtaa yleensä välittömästi niiden aikaisempaa parempaan hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.