keskiviikkona, toukokuuta 02, 2007

Urheiluvalmentajien johtamistavan vahvuudet ja heikkoudet

Urheiluvalmentajien (n=32) johtamistavan vahvuudet ja heikkoudet on seuraavassa on esitetty tarkemmin kysymystasolla. Kysymysten perässä on pelaajien (n=321) antamien arvioiden keskiarvo. Arviointiasteikko oli 1…7 ja sen ääripäät oli määritelty Paljon parannettavaa … Erittäin hyvä/hyvin. Arviot on tehty keväällä 1996.

Vahvuudet: 15 kysymystä, joista pelaajat antoivat korkeimmat arviot

80. Hän on innostunut työstään - 6.43
38. Hän pyrkii päättäväisesti saavuttamaan tavoitteet - 6.12
49. Hän uskaltaa toimia hyvinä ja tärkeinä pitämiensä asioiden puolesta - 6.00
27. Hän on rehellinen - 5.92
28. Hän työskentelee tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti 5.91
14. Hän on luotettava - 5.91
16. Hänen ammattitietonsa ja -taitonsa ovat riittävät - 5.88
19. Hän suunnittelee toimintaa pitkäjänteisesti - 5.81
25. Hän ottaa riittävästi vastuuta - 5.80
82. Hänen antamansa aikataulut ovat realistisia - 5.80
1. Hän antaa alaisilleen/ryhmänsä jäsenille selkeän kuvan kokonaistavoitteista - 5.78
83. Hän hakee aktiivisesti uutta tietoa - 5.75
9. Hän on oma-aloitteinen - 5.74
78. Hän vie aloittamansa asiat loppuun saakka - 5.72
17. Hän on tarvittaessa riittävän luja ja määrätietoinen - 5.68

Heikkoudet: 15 kysymystä, joista pelaajat antoivat matalimmat arviot

3. Hän kohtelee kaikkia tasapuolisesti - 4.13
75. Hän muuttaa käyttäytymistään ja toimintatapojaan saamansa palautteen perusteella - 4.34
53. Hän joustaa omista näkemyksistään huomatessaan olevansa väärässä - 4.48
12. Hän auttaa alaisiaan/ryhmänsä jäseniä myös henkilökohtaisten vaikeuksien ratkaisemisessa - 4.49
11. Hän antaa alaistensa/ryhmänsä jäsenten tehdä työnsä omalla tavallaan - 4.54
22. Epäselvissäkin tilanteissa hän löytää nopeasti ongelman ytimen - 4.58
72. Hän rohkaisee ihmisiä pitämään yhteyttä oman työryhmänsä ulkopuolisiin henkilöihin - 4.60
36. Hän pystyy katsomaan asioita myös toisten kannalta - 4.64
59. Hän antaa kielteisen palautteen ja moitteet rakentavasti - 4.70
6. Hän on halukas vastaanottamaan itseään koskevaa palautetta, arviointeja ja arvosteluakin - 4.72
64. Hänen kanssaan on helppo keskustella vaikeistakin asioista - 4.75
58. Hän ottaa sopivasti riskejä - 4.81
43. Hän suhtautuu ennakkoluulottomasti uusiin ajatuksiin ja on valmis kokeilemaan niitä - 4.85
34. Hän ottaa muut mukaan kehittämistyöhön - 4.87
52. Hän on selvillä alaistensa/ryhmänsä jäsenten työhön liittyvistä ongelmista ja vaikeuksista - 4.88

Kari Lahti, Psycon Oy, 1996

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.