tiistaina, toukokuuta 08, 2007

Väitöskirjatyön ohjaajien vahvuudet ja heikkoudet

Seuraavassa on esitetty väitöskirjatyön tekijöiden (n=93) näkemykset ohjaajiensa vahvuuksista ja heikkouksista kysymystasolla. Arviot tehtiin Johtamispalautteella, jossa oli yhteensä 86 kysymystä. Kysymyksen lopussa on väitöskirjatyön tekijöiden antamien arvioiden keskiarvot. Arviointiasteikko oli 1…7 ja sen ääripäät olivat Paljon parannettavaa … erittäin hyvä/hyvin.

Väitöskirjatyön ohjaajien vahvuudet: 15 kysymystä, joista annettiin korkeimmat arviot
80. Hän on innostunut työstään – 6.06
83. Hän hakee aktiivisesti uutta tietoa - 5.88
49. Hän uskaltaa toimia hyvinä ja tärkeinä pitämiensä asioiden puolesta – 5.86
50. Hän on ystävällinen – 5.86
35. Hän antaa alaisilleen/ryhmänsä jäsenille mahdollisuuden yrittää – 5.80
9. Hän on oma-aloitteinen – 5.74
16. Hänen ammattitietonsa ja -taitonsa ovat riittävät – 5.66
42. Hän antaa alaisilleen/ryhmänsä jäsenille riittävät valtuudet tehtävien suorittamiseksi – 5.56
20. Hän antaa alaistensa/ryhmänsä jäsenten toimia itsenäisesti – 5.53
27. Hän on rehellinen - 5.51
11. Hän antaa alaistensa/ryhmänsä jäsenten tehdä työnsä omalla tavallaan – 5.48
77. Hän kannustaa alaistensa/ryhmänsä jäsenten omatoimisuutta ja oma‑aloitteisuutta – 5.45
14. Hän on luotettava – 5.35
29. Hän antaa alaisilleen/ryhmänsä jäsenille haastavia tehtäviä ja tavoitteita – 5.31
28. Hän työskentelee tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti - 5.27


Väitöskirjatyön ohjaajien heikkoudet: 15 kysymystä, joista annettiin matalimmat arviot
73. Hänellä on riittävästi aikaa alaisilleen/ryhmänsä jäsenille – 3.87
75. Hän muuttaa käyttäytymistään ja toimintatapojaan saamansa palautteen perusteella – 3.88
12. Hän auttaa alaisiaan/ryhmänsä jäseniä myös henkilökohtaisten vaikeuksien ratkaisemisessa – 4.04
52. Hän on selvillä alaistensa/ryhmänsä jäsenten työhön liittyvistä ongelmista ja vaikeuksista – 4.11
6. Hän on halukas vastaanottamaan itseään koskevaa palautetta, arviointeja ja arvosteluakin – 4.15
82. Hänen antamansa aikataulut ovat realistisia – 4.19
1. Hän antaa alaisilleen/ryhmänsä jäsenille selkeän kuvan kokonaistavoitteista – 4.25
10. Hän arvioi tavoitteiden toteutumista yhdessä alaistensa/ryhmänsä jäsenten kanssa - 4.26
70. Hän puuttuu rohkeasti epäkohtiin ja pyrkii korjaamaan ne – 4.29
23. Hän varmistaa, että alaiset/ryhmän jäsenet tietävät mitä tuloksia heiltä odotetaan ja mitkä ovat heidän tavoitteensa – 4.31
36. Hän pystyy katsomaan asioita myös toisten kannalta – 4.46
3. Hän kohtelee kaikkia tasapuolisesti – 4.47
66. Hän antaa palautetta tehdystä työstä -4.57
59. Hän antaa kielteisen palautteen ja moitteet rakentavasti – 4.58
81. Hän välittää tietoonsa tulevat tärkeät asiat heti ryhmänsä jäsenille – 4.58

Kari Lahti, Psycon Oy, 1998

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.