perjantaina, toukokuuta 04, 2007

Työelämän esimiesten ja urheiluvalmentajien johtamistavan erot

Työelämän esimiesten alaisiltaa saamia palautteita on seuraavassa verrattu urheiluvalmentajien pelaajilta saamiin palautteisiin. Vertailu on tehty t-testillä ja suhteellisten vahvuuksien ja heikkouksien luetteloihin on otettu mukaan vain ne johtamispalautteen kysymykset, joissa ero on tilastollisesti merkittävä. Luetteloissa kysymykset ovat eron merkitsevyysjärjestyksessä suurimmasta pienimpään.


Työelämän esimiesten suhteelliset vahvuudet: Työelämän esimiehet saavat alaisiltaan merkittävästi korkeampia arviota kuin urheiluvalmentajat pelaajilta

11. Hän antaa alaistensa/ryhmänsä jäsenten tehdä työnsä omalla tavallaan
20. Hän antaa alaistensa/ryhmänsä jäsenten toimia itsenäisesti
3. Hän kohtelee kaikkia tasapuolisesti
67. Hänen kanssaan uskaltaa olla eri mieltä


Työelämän esimiesten suhteelliset heikkoudet: Työelämän esimiehet saavat alaisiltaan merkittävästi heikompia arviota kuin urheiluvalmentajat pelaajilta

62. Hän valmentaa ja kehittää alaisiaan/ryhmänsä jäseniä
1. Hän antaa alaisilleen/ryhmänsä jäsenille selkeän kuvan kokonaistavoitteista
19. Hän suunnittelee toimintaa pitkäjänteisesti
82. Hänen antamansa aikataulut ovat realistisia
79. Hän edistää alaistensa/ryhmänsä ja sen jäsenten kehittymistä
80. Hän on innostunut työstään
38. Hän pyrkii päättäväisesti saavuttamaan tavoitteet
18. Hän kouluttaa alaisiaan/ryhmänsä jäseniä
23. Hän varmistaa, että alaiset/ryhmän jäsenet tietävät mitä tuloksia heiltä odotetaan ja mitkä ovat heidän tavoitteensa
28. Hän työskentelee tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti
81. Hän välittää tietoonsa tulevat tärkeät asiat heti ryhmänsä jäsenille
73. Hänellä on riittävästi aikaa alaisilleen/ryhmänsä jäsenille
10. Hän arvioi tavoitteiden toteutumista yhdessä alaistensa/ryhmänsä jäsenten kanssa
4. Hän opastaa ja neuvoo alaisiaan/ryhmänsä jäseniä

Kari Lahti, Psycon Oy 1996

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.