lauantaina, toukokuuta 05, 2007

Väitöskirjan tekijöiden arviot ohjaajiensa toiminnasta

Vuoden 1998 alkupuolella tehdyssä kartoituksessa väitöskirjatyötä tekevät henkilöt (n=93) arvioivat ohjaajiensa toimintaa 360 asteen johtamispalautteella.

Kysymysryhmätasolla korkeimmat arviot annettiin Itsenäisyyden edistämisestä. Eniten parannettvaa nähtiin Innostamisessa ja Onnistumisen edellytysten luomisessa. Myös kokonaisarviot ohjaajan toiminnasta jäivät muita matalammalle.
Taustatietoja ohjaajiaan arvioinneista väitöskirjatyön tekijöistä (n=93)

Väitöskirjatyön rooli omassa tehtävässä
- Päätyö 74 %
- Oman toimen ohella 22%
- Tieto puuttui 4%

Ohjaussuhteen kiinteys (Arviot asteikolla 1…7)
- 1......9% Keskusteluja silloin tällöin
- 2....20%
- 3....11%
- 4....12%
- 5....21%
- 6....17%
- 7....11% Vahva keskustelu ja ohjaussuhde

Väitöskirjatyön vaihe
- Alkuvaihe (valmiusaste alle 30%) 21 %
- Keskivaihe (valmiusaste 31…70%) 51%
- Viimeistelyvaihe(valmiusaste yli 70%) 28%

Väitöskirjatyön tekijöistä
- Naisia 64%
- Miehiä 36%

Väitöskirjatyön ohjaajista
- Naisia 37%
- Miehiä 63%

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.